All---Article-hero---Our-story

Vår historia

På bara drygt två decennier har Nobia vuxit till en framgångsrik internationell verksamhet med många framstående varumärken. Vill du veta hur vi blev Europas ledande köksspecialist? Läs vidare ...

All--Article-block-Our-story---2018

2018

Den ledande holländska köksleverantören Bribus blir en del av Nobia. Bribus har ett starkt erbjudande och en ledande position på den nederländska projektmarknaden för kök. År 2018 vann både Marbodal och uno form priser för sina köksserier.

Vårt omnichannel-butikskoncept rullades ut i Norge och kunderna älskar särskilt butikernas speciella "tech lab" -skärmar.

All--Article-block-Our-story---2017

2017

Vi gick in i det nordiska lågprissegmentet med lanseringen av HTH Go i Danmark och det utökade samarbetet med elektronikkedjan Power, och ett nytt butikskoncept introducerades i flera länder. Dessa omnikanalbutiker visar upp köksmöbler och kombinationer av tillbehör på ett inspirerande sätt.

All--Article-block-Our-story---2016

2016

Trots negativa valutaeffekter växte försäljningen och målet om en rörelsemarginal på över 10 procent uppnåddes. I slutet av året avtalade Nobia om att sälja den tyska verksamheten Poggenpohl. Avyttringen av Poggenpohl slutfördes i januari 2017.

All--Article-block-Our-story---2015

2015

Försäljningen ökade som ett resultat av organisk tillväxt och förvärv. Rörelsemarginalen förbättrades och nådde den högsta nivån någonsin i företagets historia. Nobia förvärvade också Commodore Kitchens och CIE Kitchens – två viktiga namn på den privata fastighetsutvecklingsmarknaden i Storbritannien.

All--Article-block-Our-story---2014

2014

Efter lågkonjunkturen började lönsamheten förbättras. Nobia avyttrade Hygena till Fournier Group och förvärvade Rixonway Kitchens, som är en etablerad köksleverantör på den brittiska projektmarknaden.

All--Article-block-Our-story---2013

2012/2013

Nobia tog betydande steg mot högre effektivitet, ökad samordning och lägre kostnader. Det koncerngemensamma sortimentet infördes i Frankrike, Storbritannien och Skandinavien. I Sverige samordnades produktionen till Tidaholm och det svenska varumärket Myresjökök fusionerades in i varumärke Marbodal.

All--Article-block-Our-story---2010

2010/2011

När Morten Falkenberg tillträdde som verkställande direktör och koncernchef antog vi en ny strategisk inriktning. Nobia gjorde kostnadsbesparingar, lanserade ett koncerngemensamt sortiment och påbörjade ett omfattande program med butiksrenoveringar i Hygena. Pronorm och ägarandelen i Culinoma i Tyskland avyttrades 2010.

All--Article-block-Our-story---2009

2008/2009

Den senare delen av 2008 präglades av finanskris och osäkerhet, vilket minskade efterfrågan på kök. Företaget slog samman affärsenheter och rationaliserade varuförsörjningen. Beslut fattades att genomföra strategiska och organisatoriska förändringar för att skapa långsiktig lönsamhet och tillväxt.

All--Article-block-Our-story---2006

2006/2007

Nobia förvärvade ytterligare ett nytt varumärke: den franska kökskedjan Hygena. Efter detta förvärv omsatte Nobiakoncern omkring 15,6 miljarder kronor och hade 8 000 medarbetare. Ett samägt bolag, Culinoma, bildades med De Mandemakers Groep i Nederländerna. Det blev snabbt den ledande köksbutikskedjan i Tyskland genom förvärven av Plana, Marquardt och Asmo. Vi utökade också vårt nätverk av köksbutiker inom Magnet, Hygena och Poggenpohl.

All--Article-block-Our-story---2004

2003/2004

Tillväxten fortsatte med förvärvet av två europeiska företag: Gower, Storbritanniens ledande tillverkare av omonterade kök, och Österrikes ledande kökstillverkare med varumärkena ewe och FM. Samtidigt avvecklade vi den tyska affärsenheten Goldreif.

All--Article-block-Our-story---2002

2002

En stor dag för Nobia – vi introducerades på Stockholmsbörsen! Vid denna tidpunkt uppgick nettoomsättningen till 9,6 miljarder kronor och antalet medarbetare var cirka 5 900.

All--Article-block-Our-story---2000

2000/2001

Nobia expanderade i Europa genom att förvärva tyska Poggenpohl, svenska Myresjökök, norska Norema, danska Invita och brittiska Magnet. Samtidigt sänkte vi även kostnaderna genom att sälja Nobias dörr- och fönstertillverkare, samt den svenska grossistverksamheten.

All--Article-block-Our-story---1997

1997/1998

Vi förbättrade våra marginaler genom att rationalisera produktionen, öka varumärkeskännedomen, omorganisera och effektivisera verksamheten. 1998 förvärvade vi Finlands ledande kökstillverkare.

All--Article-block-Our-story---1996

1996

Nobia bildades i mitten av nittiotalet när Industri Kapital köpte verksamheten från STORA. 1996 uppgick köksförsäljningen till cirka 1,5 miljarder kronor och omfattade varumärken som danska HTH, norska Sigdal och svenska Marbodal.

Lediga jobb

Vill du se våra lediga jobb? Du kan filtrera sökresultaten efter plats och roll.

Lediga Platser navigation icon
This website is also available in English
X