Som en del av vår strategi bidrar Nobia till att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling. 2017 undertecknade vi FN:s Global Compact – ett strategiskt initiativ för företag som har åtagit sig att försöka förändra världen till det bättre. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption. Vi tror att vi, utifrån vår verksamhets storlek och räckvidd, kan bidra till att skapa förändring. 

 

Vår hållbarhetsstrategi bygger på fyra fokusområden:

Hållbara innovationer – Genom innovation kan vi skapa kök som hjälper människor att leva mer hållbart i hemmet. Vi har utvecklat ett verktyg för att utvärdera hur hållbara våra nya köksprodukter är. Det hjälper våra kunder att göra ett välgrundat val – och samtidigt göra något bra för vår planet.

 

Minskade koldioxidutsläpp - Vi arbetar långsiktigt med att minska utsläppen av växthusgaser från både tillverkning och transporter. Vi har ställt om till förnyelsebar el i alla våra produktionsanläggningar. Och självklart uppmuntrar vi också våra leverantörer att arbeta aktivt med hållbarhetsfrågor.

 

Hållbart skogsbruk - Skogarna har en enormt viktig roll i att bevara livet på jorden. Vi är fast beslutna att eliminera skogsskövlingen, minska utsläppen av växthusgaser och skydda den biologiska mångfalden. I praktiken innebär det för oss att främja ett hållbart skogsbruk.

 

Ansvarsfulla inköp - Om vi ska kunna uppnå våra hållbarhetsmål måste vi ha stöd från våra leverantörer. Vi strävar efter ansvarsfulla relationer i hela leveranskedjan.

 

Läs mer om vår hållbarhetsstrategi på Nobias företagssida.