På Nobia tycker vi att det finns gott om möjligheter att arbeta på ett etiskt sätt, och vi förväntar oss att alla medarbetare följer de riktlinjer som vi har satt upp. Alla i vårt team omfattas av vår uppförandekod, som är utformad för att skapa en arbetsplats där alla respekteras. Vi tolererar inte diskriminering av något slag och förväntar oss att våra medarbetare visar integritet.

Läs mer om vår uppförandekod på här.

 

Balans mellan arbete och fritid

Vi vill också att alla våra medarbetare ska ha en sund balans mellan arbete och fritid. Varför? För att vi vill att alla som arbetar här ska må bra och kunna göra sitt bästa. Du kan läsa mer om det här på sidan Förmåner och erkännande.