dan-otis-OYFHT4X5isg-unsplash_(1)_1.jpg

Vårt hållbarhetsarbete

De globala utmaningar samhället står inför kräver ett ansvarsfullt ledarskap och ett systematiskt arbete. Vi som företag har en viktig roll att spela.

Vi vill vara en positiv kraft i samhället genom att möjlig göra ett mer hållbart liv i köket. Vårt fokus framåt är att, på vetenskaplig väg, bidra till att minska klimatpåverkan från vår värdekedja, bidra till mer cirkulära materialflöden samt inspirera till ett mer hållbart liv. Vårt arbete är uppbyggt inom följande områden:

Sustainability-innovation.png

Innovationer för hållbar livsstil

Genom våra varumärken erbjuder vi kök som håller i många år. Långsiktigheten ställer krav på oss att ständigt ligga i framkant för att utveckla produkter som möter såväl dagens som morgondagens behov. I vår design- och produktutveckling är därför hållbarhet ett centralt tema.

  • 44% försäljning av Svanenmärkta produkter i Sverige och Norge
  • 100% FSC® certifierade skåp och luckor i Nederländerna och Storbritannien
Sustainability-circular-flow.png

Cirkulära material och flöden

Cirkulära lösningar och hushållning med naturens resurser gynnar både miljö och klimat. Därför ser vi ständigt över hur vi kan optimera användningen av material och andra resurser så att de kommer till full nytta.

  • 96% trä från certifierad källa
  • 62% av träspill blir nya produkter
  • 40% andel återvunnet trä i våra spånskivor
Sustainability-climate-impact.png

Minskad klimatpåverkan

Vi arbetar målmedvetet med att minska våra direkta utsläpp från produktion och transport samtidigt som vi genom våra produkter vill möjliggöra för konsumenter att leva mer klimatsmart hemma.

  • 100% förnybar el I alla produktionsanläggningar och egna butiker
  • 70% Förnybar värme i produktionsanläggningar och egna butiker
Sustainability-culture.png

Hållbar företagskultur

Det är genom våra medarbetare som vi kan göra skillnad. Att våra medarbetare trivs, är engagerade och att alla strävar mot samma mål och vision är avgörande för vår framgång.

Sustainbility-sourcing.png

Ansvarsfulla inköp

En hållbar leveranskedja och goda relationer med våra leverantörer är avgörande för att kunna erbjuda våra kunder attraktiva produkter. Vi arbetar därför kontinuerligt med krav och skapar ett öppet och effektivt samarbete med ansvarsfulla leverantörer.

  • 99% av leverantörer i program för ansvarsfulla inköp
  • 98% godkända leverantörer inom vårt program

Lediga jobb

This website is also available in English
X