All---Sustainability-homepage-1920x800

Vårt hållbarhetsarbete

De globala utmaningar samhället står inför kräver ett ansvarsfullt ledarskap och ett systematiskt arbete. Vi som företag har en viktig roll att spela.

Vi arbetar därför aktivt med att integrera hållbarhet i vårt dagliga arbete. Vårt hållbarhetsarbete grundar sig i insikten om att varje länk i kedjan är viktig, från leverantör till medarbetare och kund. Nobias verksamhet omfattar allt från produktutveckling och produktion till försäljning till slutkonsument. GGenom att implementera vår hållbarhetsstrategi eftersträvar vi att hållbarhetsfrågor ska genomsyra såväl innovation och design som materialval och tillverkning.

Några av de viktigaste aktiviteterna, resultaten och utmärkelserna under åren listas nedan:

Vi presterade över genomsnittet i "Walking the Talk"-undersökningen 2019, en rapport som analyserar hur bolagen på den svenska börsens Large Cap-lista kommunicerar gällande hållbarhet.

Vi rankade på plats 2 i kategorin "Konsumentvaror" i undersökningen "Hållbara bolag 2019", en undersökning som analysera hållbarhetsstyrning bland Nasdaq OMX-bolag.

Vi bedömdes till C+, Prime inom hållbarhet i ISS-oekoms företagsrating 2018.

Våra produktionsanläggningar i Storbritannien erhöll British Safety Councils utmärkelse "Sword of Honor" 2018 och 2019. Detta är en av de högsta utmärkelsen kring säkerhet i Storbritannien.

Vår hållbarhetsstrategi  kopplar samman vår kärnverksamhet med våra ambitioner att bidra till FN:s globala hållbarhetsmål. Strategin bygger på fyra långsiktiga fokusområden som speglar vår verksamhets påverkan samt utgör områden med möjligheter till förbättring.

All---Sustainability-goals-8+12

HÅLLBARA INNOVATIONER

VISION: Vi utvecklar kökslösningar som gynnar människor, planeten och vår verksamhet genom att kontinuerligt förbättra den miljömässiga och sociala prestandan för våra produkter och processer. Dessutom möjliggör vi för våra kunder att leva mer hållbar t i köket.

All---Sustainability-goals-13

MINSKA KOLDIOXIDUTSLÄPP

VISION: Vi främjar en värdekedja med låga koldioxidutsläpp genom att minska koldioxidutsläppen från våra processer och produkter. Genom en tvåfaldig energistrategi fokuserar vi på energieffektivitet och övergång till förnyelsebara energikällor

All---Sustainability-goals-8-12-13-15

TRÄ FRÅN HÅLLBAR KÄLLA

VISION: Vi bidrar till att eliminera skogsskövling, minskar utsläppen av växthusgaser och skydda den biologiska mångfalden och människors försörjning genom att främja ett hållbart skogsbruk och anskaffa virke från hållbara källor.

All---Sustainability-goals-8-13-15

ANSVARSFULLA INKÖP

VISION: Vi bygger relationer med leverantörer som arbetar framgångsrikt med hållbarhet. Genom att främja ansvarstagande och transparens i vår leveranskedja bidrar vi till en mer hållbar framtid.

This website is also available in English
X