Vi anser att våra medarbetare ska ha möjlighet att lära, utöka sin kompetens och bli experter inom sitt område. Möjlighet att tillverka, utveckla och tänka nytt. Möjlighet att vara stolta över det arbete de utför varje dag.

Här hittar du en arbetsmiljö där vi inspirerar till nya sätt att tänka och nya sätt att arbeta. Och där vi uppmuntrar och förväntar oss av våra medarbetare att de gör det bästa av varje tillfälle som dyker upp, att de anpassar sin roll så att den blir perfekt för dem, och att de utnyttjar de möjligheter vi ger dem. På Nobia handlar allt om inspirerande kök och inspirerande möjligheter att få vara dig själv.

Vill du veta mer om Nobias strategi och affärsidé? Klicka här.