Två viktiga delar av vår strategi är produktutveckling och innovationer. De hjälper oss att stärka våra varumärken och sätta avtryck på respektive marknad.

Med produktutveckling kan vi stärka vår marknadsposition och sticka ut i konkurrensen. Men det är bara möjligt genom samarbete över avdelningarna och tillsammans med våra kunder. Det är viktigt att vi förstår varje liten detalj i kundernas behov, både vad gäller design och funktion. Den stora utmaningen är inte nödvändigtvis att skapa nya produkter, utan att hitta de små detaljer som verkligen har betydelse. Kundintervjuer och hembesök är därför en viktig del av innovationsprocessen. I vårt utvecklingscentrum i Darlington har vi möjlighet att utveckla nya innovationer och ny design.

Tillverkningsdesign

I våra produktionsanläggningar arbetar vi samtidigt i vårt LEAN-system, Nobia LEAN system, för att hela tiden genomföra förbättringar. ”LEAN” är en smart arbetsmetod för att hitta de bästa lösningarna och förbättringar i alla sorters processer. Under utvecklingsprocessen har vi kontakt med alla intressenter för att verkligen kunna förstå vilka behov som finns – från kundens behov till den kreativa fasen via utveckling och tillämpning – tills produkterna är lastade på våra bilar och på väg ut till kunderna.