Vi är ett ambitiöst företag. För att nå dit vi vill har vi en tydlig vision, djärva tillväxtmål och viktigast av allt – utmärkta ledare.

Utmärkta ledare är proaktiva och fokuserar på måluppfyllelse, sina medarbetare och sin egen arbetsinsats. De tillför något extra i allt de gör, vilket är till gagn för våra medarbetare, kunder, ägare och samhället i stort.

 

Excellent Leader-filosofin

Vi kallar vår syn på ledarskap Excellent Leader (utmärkt ledare). Utifrån detta har vi identifierat den kompetens och de beteenden som vi behöver för att uppnå vår vision och våra mål, förverkliga vår strategi och bygga vidare på ett företag som vi alla kan vara stolta över.

Att vara en utmärkt ledare varje dag

Om du frågar någon av våra ledare vad Excellent Leader innebär i deras dagliga arbete får du troligen följande svar:

  • Proaktivt ledarskap innebär att jag ligger steget före, vet vart vi ska och varför.
  • Prestationsinriktat ledarskap innebär att jag levererar resultat genom att använda skalfördelar och samarbeten mellan medarbetare och enheter, alltid med kunden i åtanke.
  • Medarbetarinriktat ledarskap innebär att jag lockar fram det bästa hos mina medarbetare och skapar engagemang i hela organisationen.
  • Personligt ledarskap innebär att jag är en förebild som andra litar på och att jag alltid är en så bra ledare som möjligt.