All---Article hero---Excellent-Leadership

Ledarskap

Vi är ett ambitiöst företag. För att nå dit vi vill har vi en tydlig vision, djärva tillväxtmål och viktigast av allt – utmärkta ledare.

När du blir en del av Nobia kommer du att märka hur viktigt ledarskap är hos oss. Vi är ett ambitiöst företag som drivs av vår passion för kök. Vi är ett företag där varje anställds bidrag är avgörande för vår framgång - ett bidrag att vara stolt över. Och för detta behöver vi inte bara bra ledarskap, vi behöver utmärkt ledarskap. Utmärkta ledare är proaktiva och driver prestanda tillsammans med sina människor och eget personliga engagemang.

 

Ledarskap i Nobia

Vi kallar vår syn på ledarskap Excellent Leader. Utifrån detta har vi identifierat den kompetens och de beteenden som vi behöver för att uppnå vår vision och våra mål, förverkliga vår strategi och bygga vidare på ett företag som vi alla kan vara stolta över.

 

Att vara en utmärkt ledare varje dag

Om du frågar någon av våra ledare vad Excellent Leader innebär i deras dagliga arbete får du troligen följande svar:

All---Article-block--Excellent-leader---Proactive-grey.jpg
"Proaktivt ledarskap innebär att jag ligger steget före, vet vart vi ska och varför."

Proactive Leadership beskriver hur våra ledare förstår, använder och genomför strategin med gott omdöme, affärsförståelse och ett driv att skapa förbättringar och innovation.

All---Article-block--Excellent-leader---Performance-grey.jpg
"Prestationsinriktat ledarskap innebär att jag levererar resultat genom att använda skalfördelar och samarbeten mellan medarbetare och enheter, alltid med kunden i åtanke."

Performance Leadership beskriver hur våra ledare levererar resultat genom sina team och nyttjar skalfördelar och samarbeten mellan människor och enheter – hela tiden med kunden i fokus.

All---Article-block--Excellent-leader---People-grey.jpg
"Medarbetarinriktat ledarskap innebär att jag lockar fram det bästa hos mina medarbetare och skapar engagemang i hela organisationen."

People Leadership beskriver hur våra ledare kommunicerar, interagerar och bryr sig om sina medarbetare för att skapa en kultur präglad av engagemang och ständig utveckling.

All---Article-block--Excellent-leader---Personal-grey.jpg
"Personligt ledarskap innebär att jag är en förebild som andra litar på och att jag alltid är en så bra ledare som möjligt."

Personal Leadership beskriver hur våra ledare visar uthållighet vid otydligheter och förändringar, hur de skapar förtroende och kontinuerligt lär sig och utvecklas för att nå sin fulla potential.

Lediga jobb

This website is also available in English
X