På Nobia ger vi våra medarbetare möjlighet till ett erkännande och belöning för deras prestation, liksom möjlighet att lära och växa.

På Nobia premieras och belönas prestationer rättvist baserat på marknad, region, plats, befattningens komplexitet samt medarbetarens kompetens och erfarenhet. Lönerna sätts enligt de marknadsvillkor som råder där du arbetar, och utvärderas regelbundet. Vi ger olika slags erbjudanden för olika roller.

 

Balans mellan arbete och fritid

Vi strävar efter att erbjuda en arbetsplats som möjliggör en sund balans mellan arbete och privatliv i våra olika roller. Vilka alternativ som finns till hands beror på de olika rollerna i organisationen.

 

Övriga förmåner

Beroende på var du arbetar erbjuder vi gym, företagshälsovård och andra förmåns- och belöningsprogram. Du får veta mer om detta hos våra lokala HR-team eller under intervjuprocessen.