Nedenfor kan du lese vår online personvernerklæring og erklæring om informasjonskapsler.

 

Ekstern personvernerklæring

 

(A) Denne erklæringen

Sammendrag – Denne erklæringen

Denne erklæringen forklarer hvordan vi behandler personopplysninger. Denne erklæringen kan bli endret fra tid til annen, så sjekk den regelmessig for oppdateringer.

 

Denne erklæringen utstedes av hver av kontrollørenhetene oppført i avsnitt (Q) nedenfor (samlet, «Nobia», «vi», «oss» og «vår(t)») og rettes til enkeltpersoner utenfor organisasjonen vår som vi samhandler med, inkludert kandidater, kunder, besøkende til nettstedene, brukere av appene våre, andre brukere av produktene eller tjenestene våre, og besøkende til lokalitetene våre (samlet «du (dere)»). Definerte termer som brukes i denne erklæringen forklares i avsnitt (R) nedenfor.

Denne erklæringen kan endres eller oppdateres fra tid til annen for å avspeile endringer i praksisen vår med hensyn til behandlingen av personopplysninger eller endringer i gjeldende lov. Vi oppfordrer deg til å lese denne erklæringen nøye og regelmessig sjekke denne siden for å gjennomgå eventuelle endinger vi kan foreta i henhold til vilkårene i denne erklæringen.

 

(B) Innhenting av personopplysninger

Sammendrag – Innhenting av personopplysninger

Vi innhenter eller får personopplysninger: når disse opplysningene blir gitt til oss (f.eks. når du kontakter oss); i løpet av vårt forhold til deg (f.eks. hvis du foretar et kjøp); når du offentliggjør dine personopplysninger (f.eks. hvis du kommer med et offentlig innlegg om oss på sosiale medier); når du laster ned, installerer eller bruker hvilke som helst av appene våre; når du besøker nettsidene våre; når du registrerer deg for å bruke hvilke som helst av nettstedene, appene, produktene eller tjenestene våre; eller når du samhandler med hvilken som helst av tredjeparts innhold eller annonsering på et nettsted eller i en app. Vi kan også motta personopplysninger om deg fra tredjeparter (f.eks. politimyndigheter).

 

Innhenting av personopplysninger: Vi henter inn eller får personopplysninger om deg fra følgende kilder:

 • Data gitt til oss: Vi får personopplysninger når disse opplysningene blir gitt til oss (f.eks. når du kontakter oss via e-post eller telefon, eller ved andre midler, eller når du gir oss ditt visittkort eller når du leverer inn en jobbsøknad).
 • Data om forhold: Vi henter inn eller får personopplysninger i løpet av det vanlige forholdet til deg (hvis vi f.eks. leverer en tjeneste til deg eller arbeidsgiveren din).
 • Data du offentliggjør: Vi henter inn eller får personopplysninger som du tydelig velger å offentliggjøre, inkludert via sosiale medier (f.eks. vi kan hente inn informasjon fra din(e) sosiale medieprofil(er), hvis du kommer med et offentlig innlegg om oss).
 • App-data: Vi henter inn eller får personopplysninger når du laster ned eller bruker noen av appene våre.
 • Nettstedsdata: Vi henter inn eller får personopplysninger når du besøker hvilket som helst av nettstedene våre eller bruker hvilke som helst av  funksjonene eller ressursene tilgjengelig på eller gjennom et nettsted.
 • Registreringsopplysninger: Vi henter inn eller får personopplysninger når du bruker eller registrer for å bruke hvilke som helst av nettstedene, appene, produktene eller tjenestene våre.
 • Innhold og annonseringsinformasjon: Hvis du samhandler med hvilket som helst tredjepartsinnhold eller -annonsering på et nettsted eller i en app (inkludert tredjepartsplugginnmoduler og informasjonskapsler), mottar vi personopplysninger fra den relevante tredjepartsleverandøren av dette innholdet eller annonseringen.
 • Tredjepartsinformasjon: Vi henter inn eller får personopplysninger fra tredjeparter som gir det til oss (f.eks. kredittbyråer, politimyndigheter osv.).

 

(C) Opprettelse av personopplysninger

Sammendrag – Opprettelse av personopplysninger

Vi oppretter personopplysninger om deg (f.eks., fortegnelser over samhandlingene dine med oss).

 

Vi oppretter også personopplysninger om deg under visse omstendigheter, som fortegnelser over samhandlingene dine med oss, og opplysninger om kjøpshistorien din.

 

(D) Kategorier av personopplysninger vi behandler

Sammendrag – Kategorier av personopplysninger vi behandler

Vi behandler: de personlige opplysningene dine (f.eks. navnet ditt); demografiske opplysninger (f.eks. alderen din); kontaktopplysningene dine (f.eks. adresse din); fortegnelser over samtykkene dine; kjøpsopplysninger; betalingsopplysninger (f.eks. faktureringsadressen din); informasjon om nettstedene og appene våre (f.eks. typen enhet du bruker); opplysninger om arbeidsgiveren din (der det er relevant); informasjon om samhandlingene dine med innholdet eller annonseringene våre; og eventuelle synspunkter eller meninger du gir oss.

 

Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger om deg:

 • Personopplysninger: fornavn; foretrukket navn; og fotografi.
 • Demografisk informasjon: kjønn; Fødselsdato / alder, nasjonalitet, tiltaleform, tittel og foretrukket språk.
 • Kontaktdetaljer: postadresse, leveringsadresse, telefonnummer; e-postadresse; meldingsappopplysnigner; nettbaserte meldingsopplysninger og sosiale medier-opplysninger.
 • Samtykkefortegnelser: fortegnelser over eventuelle samtykker du har gitt, sammen med datoen og klokkeslett, samtykkemåte og eventuell relatert informasjon (f.eks. emnet for samtykket).
 • Data relatert til nettstedene og appene våre: enhetstype; operativsystem; nettlesertype; nettleserinnstillinger; IP-adresse; språkinnstillinger; datoer og klokkeslett for kobling til et nettsted; app-bruksstatistikker; App-innstillinger, dato og klokkeslett for tilkobling til en App, lokaliseringsdata og annen tekniske kommunikasjonsinformasjon (noe av dette kan utgjøre personopplysninger); brukernavn; passord; sikkerhetspåloggingsopplysninger; bruksdata; aggregert statistisk informasjon.
 • Arbeidsgiveropplysninger: der du samhandlet med oss i din kapasitet som en ansatt hos en tredjepart, navnet, adressen, telefonnummeret og e-postadressen til arbeidsgiveren din, i den utstrekning det er relevant.
 • Innhold og annonseringsdata: fortegnelser av samhandlingene dine med vår nettbasert annonsering og innhold, fortegnelser over annonsering og innhold vist til deg på sider eller appskjermer, og eventuelle samhandlinger du kan ha hatt med slikt innhold eller annonsering (f.eks. musepeker hviler over, museklikk, eventuelle skjemaer du fylte ut helt eller delvis) og eventuelle pekeskjermsamhandlinger.
 • Oppfatninger og meninger: eventuelle synspunkter og meninger du velger å sende til oss, eller offentlig innlegg om oss på sosiale medier

 

(E) Sensitive personopplysninger

Sammendrag – Sensitive personopplysninger

Vi prøver ikke å samle inn eller på annen måte behandle sensitive personopplysninger. Der vi trenger å behandle sensitive personopplysninger for et legitimt formål, gjør vi det i henhold til gjeldende lov.

 

Vi prøver ikke å hente inn eller på annen måte behandle sensitive personopplysninger i vår vanlige forretningsvirksomhet. Der det blir nødvendig å behandle de sensitive personopplysningene dine av noen grunn, stoler vi på ett av de følgende juridiske grunnlagene:

 • Overholdelse av gjeldende lov: Vi kan behandle de sensitive personopplysningene dine der behandlingen kreves eller tillates etter gjeldende lov (f.eks. for å overholde rapporteringsforpliktelsene våre om mangfold);
 • Påvisning og forebyggelse av kriminelle handlinger: Vi kan behandle sensitive personopplysninger der behandlingen er nødvendig for påvisningen eller forebyggelsen av kriminelle handlinger (f.eks. forebyggelse av bedrageri);
 • Opprettelse, utøvelse eller forsvar av juridiske rettigheter: Vi kan behandle sensitive personopplysninger der behandlingen er nødvendig for opprettelsen, utøvelsen eller forsvaret av juridiske rettigheter; eller
 • Samtykke: Vi kan behandle de sensitive personopplysningene der vi, i henhold til gjeldende lov, har fått ditt tidligere, uttrykkelige samtykke til å behandle de sensitive personopplysningene dine (dette juridiske grunnlag brukes bare i forbindelse med behandling som er fullstendig frivillig – det brukes ikke for behandling som på noen måte er nødvendig eller obligatorisk).

Hvis du gir sensitive personopplysninger til oss, må du forsikre deg om at det er lovlig for deg å bekjentgjøre slike opplysninger til oss, og du må forsikre deg om at et gyldig juridisk grunnlag gjelder for behandlingene av disse sensitive personopplysningene.

 

(F) Formål med behandling og juridiske grunnlag for behandling

Sammendrag – Formål med behandling og juridiske grunnlag for behandling

Vi behandler personopplysninger for følgende formål: tilby nettstedene, appene, produktene og tjenestene våre til deg; drive virksomheten vår, kommunisere med deg; administrere IT-systemene våre; helse og sikkerhet; finansforvaltning; foreta spørreundersøkelser; sikre sikkerheten til lokaliseringene og systemene våre; foreta etterforskninger ved behov; etterfølgelse av gjeldende lov; forbedre nettstedene, appene, produktene og tjenestene våre; svindelforebygging og rekruttering og jobbsøknader.

 

Formålene med at vi behandler personopplysninger, gjenstand for gjeldende lov og det juridiske grunnlaget for at vi foretar slik behandling er som følger:

Behandlingsaktivitet

Juridisk grunnlag for behandling

 • Tilbydelse av nettsteder, apper, produkter og tjenester: tilbydelse av nettstedene, appene, produktene eller tjenestene våre; tilbydelse av reklamemateriell på anmodning og kommunikasjon med deg i forbindelse med de nettstedene, appene, produktene eller tjenestene.
 • Behandlingen er nødvendig i forbindelse med enhver kontrakt du har inngått med oss eller for å gjennomføre tiltak før inngåelse av en kontrakt med oss; eller
 • Vi har en legitim interesse i å foreta behandlingen for å tilby tjenestene våre (i den grad slik legitim interesse ikke overstyres av dine interesser, fundamentale rettigheter eller friheter); eller
 • Vi har innhentet forhåndstillatelse fra deg for behandlingen (dette juridiske grunnlaget gjelder bare i forhold til behandling som er fullstendig frivillig – det brukes ikke for behandling som på noen måte er nødvendig eller obligatorisk).
 • Drift av virksomheten vår: drift og administrasjon av nettstedene, appene, produktene og tjenestene våre; tilbydelse av innhold til deg; vise reklame og annen informasjon til deg; kommunisere og samhandle med deg via nettstedene, appene, produktene eller tjenestene våre; og varsle deg om endringer på noen av nettstedene, appene, produktene eller tjenestene våre.
 • Behandlingen er nødvendig i forbindelse med enhver kontrakt du har inngått med oss eller for å gjennomføre tiltak før inngåelse av en kontrakt med oss; eller
 • Vi har en legitim interesse i å foreta behandlingen for å tilby nettstedene, appene, produktene eller tjenestene våre (i den grad slik legitim interesse ikke overstyres av dine interesser, fundamentale rettigheter eller friheter); eller
 • Vi har innhentet forhåndstillatelse fra deg for behandlingen (dette juridiske grunnlaget gjelder bare i forhold til behandling som er fullstendig frivillig – det brukes ikke for behandling som på noen måte er nødvendig eller obligatorisk).
 • Kommunikasjon og markedsføring: kommunikasjon med deg via hvilket som helst middel (inkludert via e-post, telefon, tekstmelding, sosiale medier, post eller i egen person) nyheter og annen informasjon som du kan være interessert i, forutsatt at det alltid er innhentet forhåndstillatelse for deltakelse i den grad dette kreves etter gjeldende lov; ajourføring og oppdatering av kontaktinformasjonen din hvor formålstjenlige; og innhenting av forhåndstillatelse for deltakelse hvor nødvendig.
 • Behandlingen er nødvendig i forbindelse med enhver kontrakt du har inngått med oss eller for å gjennomføre tiltak før inngåelse av en kontrakt med oss; eller
 • Vi har en legitim interesse i å foreta behandlingen for å kontakte deg, alltid forutsatt samsvar med gjeldende lov (i den grad slik legitim interesse ikke overstyres av dine interesser, fundamentale rettigheter eller friheter); eller
 • Vi har innhentet forhåndstillatelse fra deg for behandlingen (dette juridiske grunnlaget gjelder bare i forhold til behandling som er fullstendig frivillig – det brukes ikke for behandling som på noen måte er nødvendig eller obligatorisk).
 • Administrasjon av IT-systemer: administrasjon og drift av kommunikasjons-, IT- og sikkerhetssystemene våre; og revisjoner (inkludert sikkerhetsrevisjoner) og overvåkning av slike systemer.
 • Behandlingen er nødvendig for overholdelse av en juridisk forpliktelse; eller
 • Vi har en legitim interesse i å foreta behandlingen for å administrere og vedlikeholde kommunikasjons- og IT-systemene våre (i den grad slik legitim interesse ikke overstyres av dine interesser, fundamentale rettigheter eller friheter); eller
 • Helse og sikkerhet: helse- og sikkerhetsevalueringer og holde rede på informasjon; tilby et trygt og sikkert miljø på lokalitetene våre; og overholdelse av tilknyttede juridiske forpliktelser.
 • Behandlingen er nødvendig for overholdelse av en juridisk forpliktelse; eller
 • Vi har en legitim interesse i å foreta behandlingen for å administrere og vedlikeholde kommunikasjons- og IT-systemene våre (i den grad slik legitim interesse ikke overstyres av dine interesser, fundamentale rettigheter eller friheter); eller
 • Behandlingen er nødvendig for å beskytte de vitale interessene til hvilken som helst enkeltperson.
 • Finansforvaltning: salgs-, finans-, selskapsrevisjons- og leverandørforvaltning.
 • Vi har en legitim interesse i å foreta behandlingen for å forvalte og gjennomføre de økonomiske forholdene til virksomheten vår (i den grad slik legitim interesse ikke overstyres av dine interesser, fundamentale rettigheter eller friheter); eller
 • Vi har innhentet forhåndstillatelse fra deg for behandlingen (dette juridiske grunnlaget gjelder bare i forhold til behandling som er fullstendig frivillig – det brukes ikke for behandling som på noen måte er nødvendig eller obligatorisk).
 • Spørreundersøkelser: kommunikasjon med deg for å innhente synspunktene dine på nettstedene, appene, produktene eller tjenestene våre.
 • Vi har en legitim interesse i å foreta behandlingen for å gjennomføre spørreundersøkelser, tilfredshetsrapporter og markedsundersøkelser (i den grad slik legitim interesse ikke overstyres av dine interesser, fundamentale rettigheter eller friheter); eller
 • Vi har innhentet forhåndstillatelse fra deg for behandlingen (dette juridiske grunnlaget gjelder bare i forhold til behandling som er fullstendig frivillig – det brukes ikke for behandling som på noen måte er nødvendig eller obligatorisk).
 • Sikkerhet: fysisk sikkerhet på lokalitetene våre (inkludert fortegnelser over besøk på lokalitetene våre); overvåkelseskameraopptak; og elektronisk sikkerhet (inkludert påloggingsfortegnelser og tilgangsopplysninger).
 • Behandlingen er nødvendig for overholdelse av en juridisk forpliktelse; eller
 • Vi har en legitim interesse i å foreta behandlingen for å sørge for fysisk og elektronisk sikkerhet for virksomheten vår og lokalitetene våre (i den grad slik legitim interesse ikke overstyres av dine interesser, fundamentale rettigheter eller friheter); eller
 • Etterforskninger: påvise, etterforske og forhindre brudd på retningslinjer og kriminelle lovbrudd, i henhold til gjeldende lov.
 • Behandlingen er nødvendig for overholdelse av en juridisk forpliktelse; eller
 • Vi har en legitim interesse i å foreta behandlingen for å påvise og beskytte mot brudd på retningslinjene våre og gjeldende lov (i den grad slik legitim interesse ikke overstyres av dine interesser, fundamentale rettigheter eller friheter); eller
 • Juridiske prosesser: etablere, utøve og forsvare juridiske rettigheter.
 • Behandlingen er nødvendig for overholdelse av en juridisk forpliktelse; eller
 • Vi har en legitim interesse i å foreta behandlingen for å etablere, utøver eller forsvare de juridiske rettighetene våre (i den grad slik legitim interesse ikke overstyres av dine interesser, fundamentale rettigheter eller friheter); eller
 • Juridisk overholdelse: overholdelse av de juridiske og reguleringsmessige forpliktelsene våre etter gjeldende lov.
 • Behandlingen er nødvendig for overholdelse av en juridisk forpliktelse.
 • Forbedre nettstedene, appene, produktene og tjenestene våre: identifisere problemer med nettstedene, appene, produktene eller tjenestene våre; planlegge forbedringer til nettstedene, appene, produktene eller tjenestene våre; og opprette nye nettstedene, appene, produktene eller tjenestene våre.
 • Vi har en legitim interesse i å foreta behandlingen for å tilby nettstedene, appene, produktene eller tjenestene våre (i den grad slik legitim interesse ikke overstyres av dine interesser, fundamentale rettigheter eller friheter); eller
 • Vi har innhentet forhåndstillatelse fra deg for behandlingen (dette juridiske grunnlaget gjelder bare i forhold til behandling som er fullstendig frivillig – det brukes ikke for behandling som på noen måte er nødvendig eller obligatorisk).
 • Forhindring av svindel: Påvise, forhindre og etterforske svindel.
 • Behandlingen er nødvendig for forlikelse med en juridisk forpliktelse (særlig når det gjelder gjeldende sysselsettingslovgivning); eller
 • Vi har en legitim interesse i å foreta behandlingen for å påvise og beskytte mot svindel (i den grad slik legitim interesse ikke overstyres av dine interesser, fundamentale rettigheter eller friheter).
 • Rekruttering og jobbsøknader: rekrutteringsaktiviteter; annonsering av ledige stillinger; intervjuaktiviteter; analyse av egnethet for relevant stilling; fortegnelser over ansettelsesbeslutninger; stillingstilbudsopplysninger og stillingsgodtakelsesopplysninger.
 • Behandlingen er nødvendig for forlikelse med en juridisk forpliktelse (særlig når det gjelder gjeldende sysselsettingslovgivning); eller
 • Vi har en legitim interesse i å foreta behandlingen for rekrutteringsaktiviteter og håndtering av jobbsøknader (i den grad slik legitim interesse ikke overstyres av dine interesser, fundamentale rettigheter eller friheter).
 • Vi har innhentet forhåndstillatelse fra deg for behandlingen (dette juridiske grunnlaget gjelder bare i forhold til behandling som er fullstendig frivillig – det brukes ikke for behandling som på noen måte er nødvendig eller obligatorisk).

 

 

(G) Bekjentgjøring av personopplysninger til tredjeparter

Sammendrag – Bekjentgjøring av personopplysninger til tredjeparter

Vi bekjentgjør personopplysninger til: juridiske og reguleringsmessige myndigheter; våre eksterne rådgivere; våre behandlingsansvarlige; enhver part som er nødvendig i forbindelse med juridiske prosesser; enhver part som er nødvendig for etterforskning, påvisning eller forhindring av kriminelle lovbrudd; enhver kjøper av virksomheten vår; og eventuelle tredjepartsleverandører av reklame, plugginnmoduler eller innhold som brukes på nettstedene eller appene våre.

 

Vi bekjentgjør personopplysninger til andre enheter innenfor Nobia-gruppen, for legitime forretningsformål og driften av nettstedene, appene, produktene eller tjenestene til deg), i henhold med gjeldende lov. I tillegg bekjentgjør vi personopplysninger til:

 • deg og, hvor formålstjenlige, de utpekte representantene dine;
 • juridiske og reguleringsmessige myndigheter, etter forespørsel, eller for formålene av rapporteringen av noen faktisk eller mistenkt brudd på gjeldende lov eller regulering;
 • regnskapsførere, revisorer, advokater og andre utenfor faglige rådgivere for Nobia, gjenstand for bindende kontraktsmessige forpliktelser om konfidensialitet;
 • tredjepartsbehandleren (som betalingstjenesteleverandører; forsendelsesselskaper osv.), lokalisert hvor som helst i verden, gjenstand for kravene angitt nedenfor i denne delen(G);
 • enhver relevant part, politimyndighet eller domstol, i den grad det behøves for etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske rettigheter;
 • enhver relevant part når det gjelder forhindring, etterforskning, påvisning eller rettsforfølgelse av kriminelle lovbrudd eller fullbyrdelse av kriminelle straffer;
 • eventuell(e) relevant(e) tredjepartskjøper(e), i tilfelle vi selger eller overfører all eller noen relevant del av virksomhetene eller aktivaene våre (inkludert i tilfelle en reorganisering, nedleggelse eller avvikling); og
 • enhver relevant tredjepartsleverandør, hvor nettstedene og appene våre bruker tredjepartsannonsering, -plugginnmoduler eller -innhold. Hvis du velger å samhandle med eventuell slik annonsering, plugginnmoduler eller innhold, kan de personopplysningene dine bli delt med relevant tredjepartsleverandør. Vi anbefaler at du går gjennom tredjepartens personvernerklæring før du samhandler med dennes annonsering, plugginnmoduler eller innhold.

 

Hvis vi engasjere en tredjepartsbehandler for å behandle de personopplysningene dine, er behandleren gjenstand for bindene kontraktsmessige forpliktelser til å: (i) bare behandle de personopplysningene i henhold til våre skriftlige forhåndsinstruksjoner; og (ii) bruke tiltak for å beskytte konfidensialiteten og sikkerheten til de personopplysningene; sammen med eventuelle ytterligere krav etter gjeldende lov.

 

(H) Profilering

Personlige data er ikke gjenstand for automatisert beslutningstaking og Profilering.

 

 

(I) Internasjonal overføring av personopplysninger

Sammendrag – Internasjonal overføring av personopplysninger

Vi overfører personlige data til mottakere i andre land. Hvor vi overfører personopplysninger fra EØS-området til en mottaker utenfor EØS-området som ikke er i en tilstrekkelig jurisdiksjon, gjør vi det på grunnlag av EU-USA-personvernskjoldet.

 

Takket være virksomheten vårs internasjonale natur overfører vi personopplysninger innenfor Nobia-konsernet og til tredjeparter som angitt i delen (G) ovenfor, i forbindelse med formålene angitt i denne erklæringen. Av denne grunn overfører vi personopplysninger til andre land som kan ha forskjellige lover og datavernoverholdelseskrav enn de som gjelder i landet du befinner deg i.

Hvor vi overfører personopplysningene dine fra EØS-området til mottakere lokalisert utenfor EØS-området som ikke er i en tilstrekkelig jurisdiksjon, gjør vi det på grunnlag av EU-USA-personvernskjoldet. Du har rett til å be om en kopi av våre EU-USA-personvernskjoldseritifisering med bruk av kontaktopplysningene oppgitt i delen (Q) nedenfor.

Vær oppmerksom på at når du overfører eventuelle personopplysninger direkte til en Nobia enhet etablert utenfor EØS-området er vi ikke ansvarlig for overføringen av personopplysninger. Vi behandler uansett personopplysningene dine fra det punktet vi mottar de opplysningene i henhold med bestemmelsene i denne erklæringen.

 

(J) Datasikkerhet

Sammendrag – Datasikkerhet

Vi implementerer formålstjenlige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å verne om personopplysningene dine. Sørg for at eventuelle personopplysninger som du sender til oss, sendes på sikkert vis.

 

Vi har implementert formålstjenlige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak designet for å verne personopplysningene dine mot utilsiktet eller ulovlig ødeleggelse, tap, endring, uautorisert fremlegging, uautorisert tilgang og annen ulovlig eller uautoriserte former for behandling i henhold til gjeldende lov.

Fordi Internett er et åpent system, er ikke overføring av informasjon via Internett helt sikker. Selv om vi implementerer alle rimelige tiltak for å beskytte personopplysningene dine, kan vi ikke garantere sikkerheten til de overførte opplysningene dine overført til oss via Internett – enhver slik overføring foretas på din risiko og du er ansvarlig for å sørge for at alle personopplysninger du sender til oss, sendes sikkert.

 

(K) Datanøyaktighet                                  

Sammendrag – Datanøyaktighet

Vi treffer alle rimelige tiltak for å sikre at personopplysningene dine holdes nøyaktige og oppdaterte og slettes eller rettes opp hvis vi finner ut om unøyaktigheter.

 

Vi treffer alle rimelige tiltak for å sikre at:

personopplysningene dine som vi behandler, er nøyaktige og, hvor nødvendig, holdes ajourført; og

alle personopplysningene dine som vi behandler som er unøyaktige (når det gjelder formålet som de behandles for) blir slettet eller rettet uten unødig forsinkelse.

 

Fra tid til annen kan vi be deg om å bekrefte nøyaktigheten til personopplysningene dine.

 

(L) Dataminimisering        

Sammendrag – Dataminimisering

Vi treffer alle rimelige tiltak for å begrense mengden av personopplysningene dine som vi behandler til det som er nødvendig.

 

Vi treffer alle rimelige tiltak for å sikre at personopplysningene dine som vi behandler, begrenses til personopplysningene som er rimelig nødvendig i forbindelse med formålene angitt i denne erklæringen.

 

(M) Dataoppbevaring

Sammendrag – Dataoppbevaring

Vi treffer alle rimelige tiltak for å sikre at personopplysningene dine bare oppbevares så lenge som de behøves i forbindelse med et lovlig formål.

 

Vi treffer alle rimelige tiltak for å sikre at personopplysningene dine som bare behandles i minimumsperioden som behøves for formålene angitt i denne erklæringen. Kriteriene for fastslåelse av varigheten som personopplysningene dine skal oppbevares, er som følger:

 

(1) vi oppbevarer personopplysningene dine på en form som tillater identifisering bare så lenge som:

     (a) vi opprettholder et vedvarende forhold til deg (f.eks. hvor du er en bruker av tjenestene våre eller du er lovlig inkludert på e-postlisten vår og ikke har avsluttet abonnementet ditt); eller

     (b) personopplysningene dine er nødvendige i forbindelse med lovlige formål angitt i denne erklæringen som vi har et gyldig juridisk grunnlag (f.eks. hvor personopplysningene dine inkluderes i en kontrakt mellom oss og arbeidsgiveren din, og vi har en legitim interesse i å behandle de opplysningene med henblikk på å drive virksomheten vår og oppfylle forpliktelsene våre etter den kontrakten; eller hvor vi har en juridisk forpliktelse til å beholde personopplysningene dine),

samt:

(2) varigheten til:

     (a) enhver gjeldende begrensningsperiode under gjeldende lov (dvs. enhver periode som hvilken som helst person kan rette et juridisk krav mot oss i forbindelse med personopplysningene dine eller som personopplysningene dine er relevante); og

     (b) en ytterligere tomånedersperiode (2) etter enden av slik gjeldende begrensningsperiode (slik at hvis en person retter et krav på slutten av begrensningsperioden, får vi likevel rimelig tid til å identifisere eventuelle personopplysninger som er relevante for det kravet),

og:

(3) videre hvis noen relevante juridiske krav rettes, fortsetter vi å behandle personopplysningene i slike ytterligere perioder som er nødvendig i forbindelse med det kravet.

 

Under periodene i punktene (2)(a) og (2)(b) ovenfor, begrenser vi behandlingen vår av personopplysningene til oppbevaring av, og opprettholdelse av sikkerheten til de opplysningene, unntatt i den grad de opplysningene må gjennomgås i forbindelse med eventuelle juridiske krav, eller eventuell forpliktelse etter gjeldende lov.

 

Så snart tidsrommene i punktene (1), (2) og (3) ovenfor, hver i den grad de gjelder, er utløpt, foretar vi enten følgende:

 • sletter permanent eller tilintetgjør de relevante personopplysningene; eller
 • anonymiserer de relevante personopplysningene.

 

(N) De juridiske rettighetene dine

Sammendrag – De juridiske rettighetene dine

Gjenstand for gjeldende lov kan du ha en rekke rettigheter, inkludert: retten til å ikke tilby personopplysningene dine til oss; retten til å få tilgang til personopplysningene dine; retten til å forespørre retting av uriktigheter; retten til å be om sletting eller begrensning av behandling av personopplysningene dine; retten til å klage på behandlingen av personopplysningene dine; retten til å få personopplysningene dine overført til en annen kontrollør; retten til å trekke tilbake samtykke; og retten til å legge inn klager hos datavernmyndighetene. I noen tilfeller må du bevise identiteten din før vi kan effektuere disse rettighetene.

 

Gjenstand for gjeldende lov kan du ha følgende rettigheter i henhold til behandling av de relevante personopplysningene dine:

 • retten til å ikke gi personopplysningene dine til oss (vær imidlertid oppmerksom på at vi ikke er i stand til å gi deg det fulle utbyttet av nettstedene, appene, produktene eller tjenestene våre hvis du ikke oppgir personopplysningene dine til oss – f.eks. er det mulig at vi ikke er i stand til å behandle forespørslene dine uten de nødvendige opplysningene);
 • retten til å forespørre tilgang til eller kopier av de relevante personopplysningene dine, sammen med informasjon om naturen til, behandling og fremleggelse av de relevante personopplysningene dine;
 • retten til å be om retting av enhver uriktighet i de relevante personopplysningene dine;
 • retten til å be om, med legitim grunn:
  • sletting av de relevante personopplysningene dine; eller
  • begrense behandlingen av de relevante personopplysningene dine;
 • retten til å få visse relevante personopplysninger overført til en annen kontrollør på et strukturert, vanlig brukt og maskinleselig format, i den grad det gjelder;
 • hvor vi behandler de relevante personopplysningene dine på grunnlag av samtykket ditt, retten til å trekke tilbake samtykket (vær oppmerksom på at slik tilbaketrekking ikke påvirker lovligheten til noen behandling utført før den datoen vi mottok varsel om slik tilbaketrekking og ikke forhindrer behandlingen av personopplysningene dine basert på eventuelle andre tilgjengelige juridiske grunnlag); og
 • retten til å legge inn klage vedrørende behandlingen av de relevante personopplysningene dine med en datavernmyndighet (særlig datavernmyndigheten til EU-medlemslandet du bor i, eller jobber i, eller hvor det antatte bruddet fant sted, hver hvis gjeldende).

 

Gjenstand for gjeldende lov kan du også ha følgende ytterligere rettigheter i henhold til behandlingen av de relevante personopplysningene dine:

 • retten til å klage, på grunner knyttet til den bestemte situasjonen din, på behandlingen av de relevante personopplysningene dine av oss eller på våre vegne; og
 • retten til å klage på behandlingen av de relevante personopplysningene dine av oss eller på våre vegene for markedsføringsformål.

 

Dette påvirker ikke de lovhjemlede rettighetene dine.

Hvis du vil ta i bruk én eller flere av disse rettighetene eller for å stille spørsmål om disse rettighetene eller noen annen bestemmelse i denne erklæringen eller om vår behandling av personopplysningene dine, bruker du kontaktopplysningene gitt i inndelingen (Q) nedenfor. Vær oppmerksom på at:

 • i noen tilfeller må du bevise identiteten din før vi kan effektuere disse rettighetene; og
 • hvor forespørselen din krever etablering av ytterligere fakta (f.eks. en fastslåelse av hvorvidt noen behandling er ikke i samsvar med gjeldende lov) etterforsker vi forespørselen din raskt, før vi fastslår hvilket tiltak vi skal treffe.

 

(O) Informasjonskapsler [cookies] og liknende teknologier

Sammendrag – Informasjonskapsler [cookies] og liknende teknologier

Vi behandler personopplysninger ved å bruke informasjonskapsler og liknende teknologier. Se vår erklæring om Informasjonskapsler for mer informasjon.

 

Når du besøker et nettsted eller bruker en app, plasserer vi vanligvis informasjonskapsler på enheten eller leser informasjonskapsler som allerede finnes på enheten, alltid gjenstand for samtykket ditt hvor dette kreves i henhold til gjeldende lov. Vi bruker informasjonskapsler til å registrere informasjon om enheten din, nettleseren du bruker og i noen tilfeller preferansene og nettleservanene dine. Vi behandler personopplysninger gjennom informasjonskapsler og liknende teknologier i henhold til vår erklæring om Informasjonskapsler.

 

(P) Direktemarkedsføring

Sammendrag – Direktemarkedsføring

Vi behandler personopplysninger for å kontakte deg med informasjon om nettsteder, apper, produkter eller tjenester som kan være av interesse for deg. Du kan avbryte abonnementet gratis når som helst.

 

Vi behandler personopplysninger for å kontakte deg via e-post, telefon, direktemarkedsføring eller andre kommunikasjonsformater for å gi deg informasjon om nettsteder, apper, produkter eller tjenester som kan være av interesse for deg. Hvis vi tilbyr nettsteder, apper, produkter eller tjenester til deg, kan vi sende informasjon til deg vedrørende nettstedene, appene, produktene eller tjenestene våre, kommende kampanjer og annen informasjon som kan være av interesse for deg, bruke kontaktopplysningene som du har tilbudt oss, alltid gjenstand for innhenting av forhåndstillatelse for deltakelse i den grad dette kreves etter gjeldende lov.

Du kan når som helst avslutte abonnementet på kampanjee-postlisten ved å enkelt klikke på lenken for avslutting av abonnementet inkludert i hver kampanjee-post vi sender. Etter at du avslutter abonnementet sender vi deg ikke ytterligere kampanjee-poster, men i noen tilfeller fortsetter vi å kontakte deg i den grad som er nødvendig for eventuelle nettsteder, apper, produkter eller tjenester som du har forespurt.

 

(Q) Opplysninger for kontrollører

 

Sammendrag – Opplysninger for kontrollører

Det finnes flere Nobia-enheter som fungerer som kontrollører når det gjelder denne personvernerklæringen.

 

Når det gjelder denne erklæringen, er de relevante kontrollørene:

Kontrollørenhet

Kontaktopplysninger

Nobia

Klarabergsviadukten 70, A5, Stockholm

P.O Box 70376, SE-107 24 Stockholm

Phone: +46 8 440 16 00

Email: privacy@nobia.com

 

 

(R) Definisjoner

 • «App» betyr enhver applikasjon tilgjengelig fra oss (inkludert hvor vi gjør slike applikasjoner tilgjengelig via tredjepartsbutikker eller -markedsplasser eller noen andre måter).
 • «Tilstrekkelig jurisdiksjon» betyr en jurisdiksjon som er formelt utpekt av Europakommisjonen som gir tilstrekkelig grad av beskyttelse for personopplysninger.
 • «Informasjonskapsler» [cookies] betyr en liten fil som er plassert på enheten når du besøker et nettsted (inkludert nettstedene våre). I denne erklæringen henviser en «informasjonskapsel» inkludert analoge teknologier som websignaler og tomme GIF-er.
 • «Kontrollør» betyr enheten som beskriver hvordan og hvorfor personopplysninger behandles. I mange jurisdiksjoner har kontrolløren hovedansvar for å samsvare med gjeldende datavernlover.
 • «Datavernmyndighet» betyr en uavhengig offentlig myndighet som har juridisk ansvar for å overse samsvar med gjeldende datavernlover.
 • «EØS-området» betyr det europeiske økonomiske frihandelsområdet.
 • «Personopplysninger» betyr informasjon som handler om en enkeltperson eller som kan brukes til å identifisere en personen direkte eller indirekte, særlig når det gjelder en identifikator som et navn, et identifikasjonsnummer, lokaliseringsdata, en nettidentifikator eller én eller flere faktorer som er spesifikke for den fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sosiale identiteten til den personen.
 • «Behandling», «behandle» eller «behandlet» betyr alt som gjøres med eventuelle personopplysninger, det være seg automatisert eller ikke, som innhenting, registrering, organisering, strukturering, oppbevaring, tilpasning eller endring, henting, konsultasjon, bruk, fremlegging gjennom overføring, videreformidling eller på annen måte tilgjengelig, innretting eller kombinasjon, restriksjon, sletting eller tilintetgjøring.
 • «Behandler» betyr enhver person eller enhet som behandler personopplysninger på vegne av kontrolløren (annet enn ansatte hos kontrolløren).
 • «Profilering» betyr enhver form for automatisert behandling av personopplysninger som består av bruk av personopplysninger for å evaluere visse personlige aspekter knyttet til en naturlig person, særlig å analysere eller prognostisere aspekter vedrørende den naturlige personens ytelse på jobben, økonomisk situasjon, helse, personlige preferanser, interesser, pålitelighet, atferd, lokalisering eller bevegelser.
 • «Relevante personopplysninger» betyr personopplysninger som vi er kontrollør for.
 • «Sensitive personopplysninger» betyr personopplysninger om rase eller etnisitet, politiske meninger, religiøs eller filosofisk tro, fagforeningsmedlemskap, fysisk eller mental helse, seksualliv, eventuelle faktiske eller påståtte kriminelle forbrytelser eller straffer, nasjonalt identifikasjonsnummer eller enhver annen informasjon som anses for å være sensitive etter gjeldende lov.
 • «Standard kontraktsmessige klausuler» betyr maloverføringsklausuler vedtatt av Europakommisjonen eller vedtatt av en datavernmyndighet og godkjent av Europakommisjonen.
 • «Nettsted» betyr ethvert nettsted betjent eller vedlikeholdt av oss eller på våre vegne.

 

 

 

ERKLÆRING OM INFORMASJONSKAPSLER

 

Denne Erklæringen er utstedt av Nobia («Nobia», «vi», «oss» og «vår/vårt/våre».

 

Nettsteder denne Erklæringen gjelder for

Denne Erklæringen gjelder for følgende nettsteder som driftes eller kontrolleres av Nobia:

 

Hva er informasjonskapsler?

Informasjonskapsler er små tekstfiler som skal kunne lagres på din datamaskin eller dine andre enheter når du besøker et nettsted. De brukes vanligvis for at nettsteder skal virke, for å holde oversikt over dine bevegelser inne i nettstedet, for å huske dine innloggingsdetaljer og så videre.

 

Det finnes forskjellige typer informasjonskapsler, og de kan skjelnes ut fra opprinnelse, funksjon og levetid. Viktige karakteristika for informasjonskapsler omfatter følgende:

 • Førstepartsinformasjonskapsler er informasjonskapsler som plasseres av nettstedet du besøker, mens tredjepartsinformasjonskapsler plasseres av et annet nettsted enn det du besøker. Legg merke til at vi ikke kontrollerer innsamlingen av ytterligere databruk gjort av tredjeparter.
 • Nødvendige informasjonskapsler trengs for å foreta teknisk drift av et nettsted (f.eks setter de deg i stand til å bevege deg rundt om på et nettsted og å bruke funksjonene der).
 • Ytelsesinformasjonskapsler samler inn data om ytelsen til nettstedet slik som antallet besøkende, tiden brukt på nettstedet og feilmeldinger.
 • Funksjonalitetsinformasjonskapsler øker et nettsteds anvendelighet ved å huske dine valg (f.eks. språk, region, innlogging og så videre).
 • Målrettings/annonseinformasjonskapsler gjør det mulig for et nettsted å sende personliggjorte annonser.
 • Øktinformasjonskapsler er midlertidige informasjonskapsler som slettes straks du lukker nettleseren din, mens vedvarende eller permanente informasjonskapsler holder seg på enheten din inntil du manuelt sletter dem, eller inntil nettleseren din sletter dem basert på varighetstiden angitt i den vedvarende informasjonskapselfilen.

                                                                                                  

Mer informasjon om alle sider ved informasjonskapsler finnes på www.allaboutcookies.org. Legg merke til at Nobia ikke har noen tilknytning til, og ikke er ansvarlig for, dette tredjepartsnettstedet.

 

Hvorfor bruker vi informasjonskapsler?

Vi skal kunne bruke informasjonskapsler for å:

 • skjelne mellom besøkende,
 • forbedre bruken av og funksjonaliteten til nettstedet vårt,
 • skreddersy vårt nettsted og våre produkter etter dine behov og preferanser,
 • behandle dine kjøpsbestillinger, og
 • analysere hvordan nettstedet vårt brukes og kompilerer anonyme og aggregerte statistikker.

Vi bruker ikke den innsamlede informasjonen for å opprette profiler om besøkende.

 

Hvilke typer informasjonskapsler bruker vi?

En oversikt over informasjonskapslene brukt på dette nettstedet finnes i følgende tabell.

https://careers.nobia.com/

Navn

Førstepart eller tredjepart?

Varighet

Formål

Type data innsamlet

_ga

Tredjepart (Google Analytics)

2 år

Funksjonalitet (nettstedsanalyser)

Besøkende-ID brukt for å skjelne besøkende.

_gid

Tredjepart (Google Analytics)

24 timer

Funksjonalitet (nettstedsanalyser)

Besøkende-ID brukt for å skjelne besøkende.

_dc_gtm_UA-73948331-2

Tredjepart (Google Tag Manager)

10 minutter

Funksjonalitet (nettstedsanalyser)

Besøkende-ID brukt for å skjelne besøkende.

exp_csrf_token

Førstepart (CMS)

1 time

Funksjonalitet (Cross Site Request Forgery)

Besøkende-ID-data brukt for å bekrefte at innsendingen fra nettstedet er genuin og beskyttet mot hacking.

exp_last_activity

Førstepart (CMS)

1 år

Funksjonalitet (nettstedsaktivitet)

Besøkende-ID-data brukes for å identifisere dataene under brukerens siste aktivitet på nettstedet.

exp_last_visit

Førstepart (CMS)

1 år

Funksjonalitet (nettstedsaktivitet)

Besøkende-ID-data brukt til å spore sider besøkt på nettstedet.

exp_preferredLanguage

Førstepart (CMS)

2 måneder

Funksjonalitet (Språkvalg)

Besøkende-ID-data brukt til å spore landskode med 2 bokstaver på språket sist valgt av brukeren.

exp_tracker

Førstepart (CMS)

Økt

Funksjonalitet (nettstedsaktivitet)

Besøkende-ID-data brukt for å spore siste 5 sider besøkt på nettstedet

PHPSESSID

Førstepart (CMS)

Når brukerens nettleser er stengt

Funktionalitet

Brukes til å administrere økter på nettstedet.

Legg merke til at behandlingen av dine personopplysninger i forbindelse med informasjonskapsler reguleres av vår Eksterne personvernerklæring.

 

I tillegg skal vi òg kunne bruke elektroniske bilder (eller clear GIF-er) og andre lignende teknologier i tillegg til, eller i kombinasjon med, informasjonskapsler. Et elektronisk bilde er et transparent grafikkbilde (normalt 1 piksel x 1 piksel) som plasseres på et nettsted eller i en e-post, og den hjelper oss med å forstå adferden til besøkende på nettstedet vårt. Mer informasjon om elektroniske bilder finnes på http://www.allaboutcookies.org/faqs/beacons.html. Legg merke til at Nobia ikke har noen tilknytning til, og ikke er ansvarlig for, dette tredjepartsnettstedet.

 

Nettstedet bruker Google Analytics, en nettanalysetjeneste som leveres av Google, Inc. («Google»). Google Analytics bruker «informasjonskapsler» som er tekstfiler plassert i datamaskinen din, for å hjelpe nettstedet til å analysere hvordan brukere anvender nettstedet.

Informasjonen som informasjonskapslene genererer om hvordan du bruker nettstedet (inkludert IP-adressen din), vil bli sendt til og oppbevart av Google på servere i USA.

Google vil bruke denne informasjonen til å evaluere hvordan du bruker nettstedet, utarbeide rapporter om nettstedsaktivitet for nettstedsoperatører samt tilby andre tjenester knyttet til nettstedsaktivitet og Internett-bruk. Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter når dette kreves av lovgivningen, eller når tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google. Google vil ikke knytte IP-adressen din til andre data som Google innehar. Du skal kunne nekte bruken av informasjonskapsler ved å velge de rette innstillingene på nettleseren din, men legg merke til at hvis du gjør dette, kan det hende at du ikke er i stand til å bruke alle funksjonene på dette nettstedet. Ved å bruke dette nettstedet, godtar du at Google behandler informasjon om deg på den måten og for de formålene som er beskrevet ovenfor.

For mer informasjon besøk http://www.google.com/analytics/

 

 

Hvordan kan du kontrollere informasjonskapsler og elektroniske bilder?

De fleste internettleserne er satt opp slik at de automatisk aksepterer informasjonskapsler. Avhengig av nettleseren din, kan du innstille nettleseren til å varsle deg før du godtar informasjonskapsler, eller du kan innstille den til å avvise dem. Bruk 'hjelp'-knappen (eller tilsvarende) på nettleseren din for å få vite mer om hvordan du kan gjøre dette.

Deaktivering av informasjonskapsler vil kunne påvirke din opplevelse på nettstedene våre.

Hvis du bruker forskjellige enheter for å aksessere nettstedene våre, må du sørge for at hver nettleser på hver enhet er innstilt etter din informasjonskapselpreferanse.

Mer informasjon om hvordan informasjonskapsler administreres, finnes på http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Legg merke til at Nobia ikke har noen tilknytning til, og ikke er ansvarlig for dette tredjepartsnettstedet.

I tillegg vil du kunne bortvelge informasjonskapsler ved å besøke følgende nettsteder og velge hvilket selskaps informasjonskapsler du ønsker å velge bort, fra: http://www.aboutads.info/choices/#completed og http://www.youronlinechoices.com/. Legg merke til at Nobia ikke har noen tilknytning til, og ikke er ansvarlig for, disse tredjepartsnettstedene.

 

Sist oppdatert: 25. Mai 2018