Skal vi klare å ta vare på planeten vår, må vi jobbe på en bærekraftig måte. Derfor har vi utarbeidet en konsernovergripende bærekraftstrategi for perioden 2017–2020.

En del av denne strategien går ut på å bidra til FNs bærekraftsmål. I 2017 signerte Nobia FNs Global Compact – et strategisk initiativ for bedrifter som er opptatt av å gjøre verden til et bedre sted. Global Impact-initiativet dekker områdene menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon. Vi mener at et selskap av vår størrelse og betydning kan utgjøre en betydelig forskjell.

Bærekraftstrategien vår er basert på fire fokusområder:

Decent work and economic growthSustainable consumptionBærekraftige innovasjoner - Gjennom innovasjon kan vi skape kjøkkenløsninger som hjelper mennesker til å leve mer miljøvennlig. Vi har utviklet et poengkort som viser de enkelte kjøkkenproduktenes egenskaper med hensyn til bærekraft. Det gjør det mulig for kundene å ta informerte valg – og samtidig ta vare på planeten vår.

 

Climate actionReduksjon av CO2-utslipp - For å bekjempe klimaendringer går vi over til fornybare energikilder. Vi gjenvinner også energi fra eget treavfall til drift av produksjonsanleggene. På lang sikt har vi som mål å redusere utslippene av drivhusgasser både fra produksjon og transport. Vi oppfordrer naturligvis også våre leverandører til å jobbe på en grønnere og mer bærekraftig måte.

Decent work and economic growthClimate actionLife on landBærekraftig skogbruk - Skogen spiller en viktig rolle i å opprettholde livet på jorda. Vi vil bidra til å eliminere avskoging, redusere utslippene av drivhusgasser og verne om det biologiske mangfoldet. I praksis betyr det å fremme bærekraftig skogbruk og skaffe trevirke fra bærekraftige kilder.

 

Decent work and economic growthClimate actionLife on landAnsvarlige innkjøp - Skal vi nå bærekraftsmålene vi har satt oss, trenger vi støtte fra leverandørene våre. Vi samarbeider med ansvarlige foretak og fremmer åpenhet i hele leverandørkjeden

 

Les mer om vår bærekraftstrategi på Nobias side.