I Nobia mener vi at det er nok av rom for å jobbe på en etisk måte – og vi forventer at alle overholder de standardene vi har vedtatt. Våre etiske retningslinjer gjelder for alle i organisasjonen og er utarbeidet for å skape et arbeidsmiljø der alle blir respektert. Vi har nulltoleranse for alle typer diskriminering og forventer at alle våre medarbeidere opptrer med integritet.

For å lese mer om våre etiske retningslinjer, gå til her.

 

Balansen mellom arbeid og fritid

Vi har også som mål at alle medarbeidere skal ha en god balanse mellom arbeid og fritid. Hvorfor? Fordi vi vil at alle skal være fornøyde og ha mulighet til å yte sitt beste. Du kan lese mer om dette på siden om Goder og fordeler.