Vi er et ambisiøst selskap. For å komme dit vi vil må vi ha en tydelig visjon, dristige vekstmål og ikke minst utmerkede ledere.

Utmerkede ledere er proaktive og er opptatte av prestasjoner, andre mennesker og sin egen personlige utvikling. De tilfører noe ekstra til alt de gjør – til fordel for våre ansatte, kunder, eiere og samfunnet generelt.

 

Excellent Leader-filosofien

Vårt syn på lederskap kalles for «utmerket leder» (Excellent Leader). Det handler om egenskaper og atferd vi trenger for å kunne nå visjonen vår, iverksette strategien vår, levere på målene vi har satt oss – og hele tiden bygge et selskap som alle kan være stolte av.

Å være en utmerket leder hver dag

Spør du en av våre ledere hva det vil si å være en utmerket leder i hverdagen, får du sannsynligvis høre:

  • Proaktivt lederskap betyr at jeg ligger ett skritt foran, at jeg vet hvor vi skal og hvorfor.
  • Prestasjonsbasert lederskap vil si at jeg leverer resultater ved å fremme vekst og samarbeid mellom mennesker og enheter – alltid med kunden i tankene.
  • Menneskeorientert lederskap betyr at jeg får frem det beste i de ansatte og skaper engasjement på tvers av organisasjonen.
  • Personlig lederskap betyr at jeg er en rollemodell som andre stoler på, og at jeg alltid er den beste lederen jeg kan være.