I tillegg til læring og vekst er det også rom for goder og fordeler i Nobia.

Nobia har rettferdige ordninger for belønning og anerkjennelse, som avhenger av marked, region, sted, stillingskompleksitet, kompetanse og erfaring. Vi fastsetter lønn i henhold til markedssituasjonen for stillingen din og vurderer dette jevnlig. Vi tilbyr forskjellige goder knyttet til forskjellige roller.


Balansen mellom arbeid og fritid

Målet vårt er å tilby en arbeidsplass som legger til rette for en sunn balanse mellom arbeid og fritid innenfor de forskjellige rollene. Hvilke ordninger som gjelder, avhenger av hvilken funksjon man har i organisasjonen.


Fordeler i hverdagen

Avhengig av hvor du jobber kan vi tilby treningsmuligheter, bibliotek, bedriftshelsetjeneste og andre fordeler og tilleggsordninger. Du får mer informasjon om dette hos våre lokale HR-team eller i forbindelse med intervjuprosessen.