Header Sustainability

Bærekraft

De globale utfordringene samfunnet står overfor krever ansvarlig ledelse og systematisk arbeid. Vi som virksomhet har en viktig rolle å spille. Dette er grunnen til at vi jobber aktivt for å integrere bærekraft i det daglige arbeidet. Våre bærekraftsinitiativer er basert på forståelsen av at alle ledd i kjeden er viktig, fra leverandør til ansatt til kunde.

Vi jobber kontinuerlig med å integrere viktige bærekraftsspørsmål i vår verdikjede og har gjort viktige fremskritt innen konsept- og produktutvikling samt i produksjon og forsyningskjede.

For dette arbeidet har vi blitt anerkjent i flere rangeringer og belønninger:

Vi fikk over gjennomsnittet score i "Walking the Talk" -undersøkelsen, utført av Misum (lenke)

Vi rangerte blant de fem beste i kategorien Consumer Good i Hållbar bolag-undersøkelsen 2018 (Sustainable Businesses)

Vi ble gradert C +, førsteklasses innen bærekraft i ISS-oekom bedriftsvurdering

Poengsummen vår i CDP Forest økte fra D til -B

Produksjonsanleggene våre i Storbritannia mottok det britiske sikkerhetsrådets Sword of Honor-pris

Våre produksjonsenheter i Darlington, Halifax, Morley og Dewsbury fikk innpass i Møbelindustriens bærekraftighetsprogram (FISP)

Vår bærekraftsstrategi knytter driften til våre ambisjoner om å fremme FNs bærekraftige utviklingsmål. Strategien er bygd på fire langsiktige fokusområder med forbedringsmuligheter.

All---Sustainability-goals-8+12

BÆREKRAFTIG INNOVASJONER

VISJON: Vi utvikler kjøkkenløsninger som støtter mennesker, planeten og vår virksomhet gjennom kontinuerlig forbedring av miljø og sosial ytelse for våre produkter og prosesser. I tillegg gjør vi det mulig for kundene våre å bo mer bærekraftig på kjøkkenet.

All---Sustainability-goals-13

REDUSERE CO2-UTSLIPP

VISJON: Vi fremmer en verdikjede med lave CO2-utslipp ved å redusere CO2-utslipp fra våre produkter og prosesser. Gjennom en todelt energistrategi fokuserer vi på energieffektivitet og overgangen til fornybare energikilder.

All---Sustainability-goals-8-12-13-15

TIMMER FRA BÆREKRAFTIGE KILDER

VISJON: Vi bidrar til eliminering av avskoging, redusering av klimagassutslipp samt beskyttelse av biologisk mangfold og folks levebrød ved å fremme bærekraftig og ansvarlig skogbruk og skaffe tømmer fra bærekraftige kilder

All---Sustainability-goals-8-13-15

ANSVARLIG SOURCING

VISJON: Vi bygger relasjoner med leverandører som jobber suksessfullt med bærekraft. Ved å fremme ansvar og åpenhet i forsyningskjeden vår, bidrar vi til en mer bærekraftig fremtid.

All---Sustainability-code-of-conduct

PRINSIPPENE VÅRE I PRAKSIS

I Nobia mener vi at det er nok av rom for å jobbe på en etisk måte – og vi forventer at alle overholder de standardene vi har vedtatt. Våre etiske retningslinjer gjelder for alle i organisasjonen og er utarbeidet for å skape et arbeidsmiljø der alle blir respektert. Vi har nulltoleranse for alle typer diskriminering og forventer at alle våre medarbeidere opptrer med integritet.

For å lese mer om våre etiske retningslinjer, gå til her.

Ledige stillinger

Er du klar for å sjekke ut de nyeste ledige stillingene? Du kan filtrere søket på sted og type stilling.

Ledige stillinger navigation icon
This website is also available in English
X