Tuotekehitys ja innovaatiot ovat tärkeä osa strategiaamme. Niiden avulla rakennamme brändejämme ja luomme niille näkyvyyttä.

Tuotekehitys vahvistaa markkina-asemaamme ja auttaa meitä erottumaan kilpailijoistamme. Se kuitenkin edellyttää yhteistyötä osastojemme välillä ja asiakkaittemme kanssa. Meidän on ymmärrettävä keittiön ulkonäköön ja toimivuuteen liittyvät asiakastarpeet ja -toiveet. Haasteena ei välttämättä ole uusien tuotteiden kehittäminen vaan pienten mutta ratkaisevien asioiden tunnistaminen. Asiakkaiden haastattelut ja vierailut asiakkaiden kodeissa ovatkin oleellinen osa innovaatioprosessiamme. Isossa-Britanniassa Darlingtonissa sijaitsevassa tuotekehityskeskuksessamme näiden uusien innovaatioiden ja mallien kehitystyö pääsee oikeuksiinsa.

Tuotantoon suunniteltu

Tuotantolaitoksissamme käytössä on oma lean-järjestelmämme (Nobia Lean System), jotta pystymme jatkuvasti parantamaan toimintaamme. Lean-ajattelu on työskentelytapa, jonka tavoitteena on löytää parhaiten soveltuvat tuotantoratkaisut. Kehitysprosessien aikana pidämme yhteyttä kaikkiin sidosryhmiin, jotta ymmärrämme, mitä todella tarvitaan. Tässä ovat tärkeässä osassa asiakkaiden tarpeiden selvittäminen luovaa suunnitteluvaihetta varten sekä kehitys ja toteutus – kunnes tuotteet toimitetaan asiakkaille.