All-Hero-banner---Why-work-with-us---1920x800

Miksi tulla meille töihin?

Meidän liiketoimintamme on ainutlaatuista. Yrityskulttuurimme tarjoaa mahdollisuuksia kasvaa ja kehittyä, työskennellä eettisesti ja ennen kaikkea saada inspiraatiota. Mutta millaista työskentely meillä sitten oikeasti on?

Uskomme, että työntekijöillämme pitää olla mahdollisuudet oppia, kartuttaa taitojaan ja kehittyä asiantuntijoiksi. Mahdollisuuksia luoda, innovoida ja rakentaa. Mahdollisuus olla omia itsejään ja tuntea ylpeyttä tekemästään työstä.

Tällainen on meidän työilmapiirimme, joka innoittaa ihmisiä ajattelemaan ja työskentelemään uusilla tavoilla. Kannustamme työntekijöitämme tarttumaan jokaiseen tilaisuuteen, ottamaan työtehtävänsä omakseen ja hyödyntämään tarjoamamme mahdollisuudet täysin – ja myös odotamme heidän toimivan näin. Nobialle tärkeintä ovat inspiroivat keittiöt ja se, että työntekijät saavat olla omia itsejään.

All---Article-block---Training-720x405

KOULUTUS JA KEHITYS

Ensin sinun on kehityttävä hyväksi työssäsi, olipa tehtäväsi tai osastosi mikä tahansa. Saat palautetta suorituksestasi ja mahdollisuuden keskustella urakehityksestäsi. Meidän tuellamme voit laajentaa toimenkuvaasi, ja tarjoamme myös mahdollisuuksia tehtävissä ylenemiseen.

All---Article-block---Recognition-Rewards-720x405

EDUT JA TUNNUSTUS

Nobia palkitsee ja antaa tunnustusta oppimisesta ja kehittymisestä. Annamme työntekijöillemme reiluja palkintoja ja tunnustuksia, joiden sisältö vaihtelee markkinoittain, alueittain, tehtävittäin sekä osaamisen ja kokemuksen perusteella. Palkat määräytyvät markkinaolosuhteiden mukaan, ja niistä keskustellaan säännöllisesti. Eri tehtävissä on mahdollista saavuttaa erilaisia palkintoja.

Työpaikan sijainnista riippuen tarjoamme kuntosalin, työterveyshuollon ja muita etu- ja palkkio-ohjelmia. Lisätietoa työsuhde-eduista saat paikalliselta HR-tiimiltämme haastatteluprosessin yhteydessä.

All---Article-block---Product-development-720x405

TUOTEKEHITYS

Tuotekehitys vahvistaa markkina-asemaamme ja auttaa meitä erottumaan kilpailijoistamme. Se kuitenkin edellyttää yhteistyötä osastojemme välillä ja asiakkaittemme kanssa. Meidän on ymmärrettävä keittiön ulkonäköön ja toimivuuteen liittyvät asiakastarpeet ja -toiveet. Haasteena ei välttämättä ole uusien tuotteiden kehittäminen vaan pienten mutta ratkaisevien asioiden tunnistaminen. Asiakkaiden haastattelut ja vierailut asiakkaiden kodeissa ovatkin oleellinen osa innovaatioprosessiamme. Isossa-Britanniassa Darlingtonissa sijaitsevassa tuotekehityskeskuksessamme näiden uusien innovaatioiden ja mallien kehitystyö pääsee oikeuksiinsa.

All---Article-block---Design-for-manufacturing

TUOTANTOON SUUNNITELTU

Tuotantolaitoksissamme käytössä on oma lean-järjestelmämme (Nobia Lean System), jotta pystymme jatkuvasti parantamaan toimintaamme. Lean-ajattelu on työskentelytapa, jonka tavoitteena on löytää parhaiten soveltuvat tuotantoratkaisut. Kehitysprosessien aikana pidämme yhteyttä kaikkiin sidosryhmiin, jotta ymmärrämme, mitä todella tarvitaan. Tässä ovat tärkeässä osassa asiakkaiden tarpeiden selvittäminen luovaa suunnitteluvaihetta varten sekä kehitys ja toteutus – kunnes tuotteet toimitetaan asiakkaille.

This website is also available in English
X