Jos haluamme suojella planeettaamme, meidän on toimittava kestävästi. Siksi olemme laatineet koko konsernia koskevan vastuullisuusstrategian vuosille 2017–2020.

Osana strategiaa toteutamme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Nobia sitoutui vuonna 2017 yrityksille suunnattuun YK:n Global Compact -aloitteeseen, johon kuuluvat yritykset ovat sitoutuneet tekemään maailmasta paremman paikan. Aloitteen piiriin kuuluvat niin ihmisoikeudet, työelämä, ympäristö kuin korruption vastaisuuskin. Koska yrityksemme on suuri ja toimii laajalla alueella, pystymme aidosti vaikuttamaan näihin asioihin.

Vastuullisuusstrategiassamme on neljä painotusaluetta:

Decent work and economic growthResponsible consumption and productionKestävät innovaatiot - Innovaatiot synnyttävät keittiöitä, joissa ihmiset voivat elää ympäristöystävällisemmin. Olemme laatineet mittariston, josta käy ilmi jokaisen keittiötuotteemme vastuullisuus. Se auttaa asiakkaita tekemään valistuneita ratkaisuja ja toimimaan maapallon hyväksi.

 

HClimate actioniilestä irtautuminen - Siirrymme käyttämään uusiutuvia energiamuotoja torjuaksemme ilmastonmuutosta. Lisäksi tuotamme energiaa tuotantolaitostemme käyttöön tuotannossa syntyvästä jätepuusta. Pitkän aikavälin tavoitteemme on poistaa kasvihuonekaasupäästöt toiminnastamme ja kuljetuksistamme täysin. Lisäksi kannustamme toimitusketjumme yrityksiä toimimaan vihreämmin ja vastuullisemmin.

Decent work and economic growthClimate actionLife on landMetsien suojelu - Metsillä on tärkeä osa elämän ylläpitämisessä planeetallamme. Olemme sitoutuneet torjumaan metsäkatoa, vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä ja suojelemaan biologista monimuotoisuutta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että edistämme vastuullista metsänhoitoa ja hankimme käyttämämme puun vastuullisista lähteistä.

Decent work and economic growthClimate actionLife on landVastuullinen hankinta - Vastuullisuustavoitteittemme saavuttaminen edellyttää toimittajiemme tukea. Teemme yhteistyötä vastuullisten yritysten kanssa ja pyrimme läpinäkyvyyteen koko toimitusketjussamme.