Vi sætter en stor ære i at skabe rammerne for et uddannelsesforløb, hvor du lærer alle de finesser, der hører til maskinsnedkerfaget. Derfor kommer du også rundt i alle afdelinger i løbet af din læretid. Derfor kommer du også rundt i alle afdelinger i løbet af din læretid.

Du kommer bl.a. fordi produktudviklingsafdelingen, hvor får du lov til at lave selvstændige opgaver og får mulighed for at afprøve dine kreative evner. Du kommer til at designe, tegne og producere dit eget møbel, som du må tage med dig hjem. Det vil være med til at klargøre dig til skoleforløbene og til slut din svendeprøve.

Skoleophold

Skoleopholdene er din garanti for at du lærer det, der hører til maskinsnedkerfaget. På grundforløbet lærer du nogle helt grundlæggende ting, som er fælles for flere fag. Du lærer at forstå tegninger og tegne i AutoCad, du lærer om materialerne og værktøjerne, og selvfølgelig kommer du hurtigt i gang med maskinerne, træet og de andre materialer, som maskinsnedkere arbejder med.

På grundforløbet findes også nogle lidt mere overordnede fag, der handler om, hvordan du passer på dig selv når du arbejder, dvs. arbejdsmiljø, sikkerhed, førstehjælp og brandslukning. Endelig har du også nogle teoretiske fag som matematik og stil-form-og-farve, der er nødvendige for at du kan arbejde selvstændigt med faget. Jo længere hen i grundforløbet du kommer, desto mere vil uddannelsen rette sig ind mod maskinsnedkerfaget.

På hovedforløbet arbejder du videre med de fag, du bliv introduceret til under grundforløbet. Men du har også nogle praktiske opgaver, der skal løses under skoleopholdene. Bl.a. skal du under skoleopholdene lære, hvordan du fremstiller døre og vinduer – både industrielt og håndværksmæssigt. Industriel fremstilling af plademøbler er også obligatorisk.

Som maskinsnedker har du et tvunget specialefag, hvor du skal fremstille et siddemøbel af en eller anden slags. Desuden har du mulighed for at tage forskellige valgfri specialefag: CNC-programmering, brugskunst, design, lim- og finérteknik, overfladebehandling, restaurering af gamle møbler, for blot at nævne nogle få.

Kort om uddannelsen

  • Normal uddannelsestid er 3 år og 3-9 måneder
  • Uddannelsesretninger:
    • Projektorienteret maskinsnedker
    • International maskinsnedker
    • EUX maskinsnedker (4 år og 1 måned)
  • Adgangskravet er en afsluttet folkeskoleuddannelse

Svendeprøve

Svendeprøven består af en teoretisk prøve med 20 opgaver du skal løse på tre timer. Emnet er alt hvad du er blevet undervist i om bl.a. materialer, styringer, værktøjer og maskiner.

Derudover er der praktisk projektsvendeprøve, hvor du selv skal designe et produkt. Du skal også udarbejde en projektmappe, som skal indeholde alle de nødvendige oplysninger til brug for fremstilling af dit produkt. Du har i alt 112 timer til denne del af svendeprøven.

 

Mere info

Er du interesseret i mere detaljerede oplysninger om uddannelsen som maskinsnedker hos Nobia DK, er du velkommen til at kontakte os via mailen HR@nobia.dk.