Vi arbejder bæredygtigt, fordi vi vil bevare vores planet. Derfor har vi udviklet en bæredygtighedsstrategi for hele koncernen for 2017-2020.

Som en del af denne strategi bidrager vi til FN's mål for bæredygtig udvikling. I 2017 underskrev Nobia FN's Global Compact – et strategisk initiativ for virksomheder, der forpligter sig til at gøre verden til et bedre sted. Det dækker menneskerettigheder, medarbejderrettigheder, miljø og antikorruption. Med vores virksomheds størrelse og omfang mener vi, at vi kan gøre en betydelig forskel.

Vores bæredygtighedsstrategi er baseret på fire nøgleområder:

Decent work and economic growthSustainable consumption and productionBæredygtig innovation - Gennem innovation kan vi skabe køkkener, der hjælper mennesker med at leve mere miljøvenligt. Vi har udviklet et scorekort, der viser, hvor meget hvert enkelt køkkenprodukt lever op til kravet om bæredygtighed. Det hjælper kunderne med at tage en kvalificeret beslutning – og med at gøre noget godt for jorden.

 

Climate actionNedbringelse af CO2 - For at bekæmpe klimaforandringer overgår vi til vedvarende energikilder. Vi skaber også energi fra vores træaffald til kraftværker. På den lange bane arbejder vi på at nedbringe udledningen af drivhusgasser fra vores drift og transport. Og selvfølgelig opfordrer vi virksomheder i vores forsyningskæde til at arbejde grønnere og mere bæredygtigt.

Decent work and economic growthClimate actionLife on landBeskyttelse af skovene - Skove spiller en stor rolle i bevarelse af livet på Jorden. Vi arbejder for at afskaffe skovrydning, at nedbringe udledning af drivhusgasser og at beskytte biodiversiteten. I praksis betyder det at fremme bæredygtig skovdrift og at købe træ fra bæredygtige kilder.

 

Decent work and economic growthClimate actionLife on landAnsvarligt indkøb - Hvis vi vil opnå vores mål for bæredygtighed, skal vores leverandører støtte os. Vi arbejder med ansvarlige virksomheder og søger gennemsigtighed i hele vores forsyningskæde.

 

Læs mere om vores bæredygtighedsstrategi på vores corporate website.